شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۷

. . .


واژه ها گاه از ظرفیتی چنان گشوده برخوردارند ، که تنها از معبر تاویل باید

از آن عبور کرد . از این منظر خوانش ها شکل می گیرند و نسبیت متن در

افق دید خوانش ها تحقق می یابد .

انسان در فرایند کنش فکری و فرهنگی خود ، به ویژه اگر صاحب قلم و رای

باشد ، گاه به موانعی بر می خورد وعبور از آن دشوار می نماید . و درمی ما

ند که چه کند . به خصوص در جامعه ی مبتنی بر افق نگاه بسته وتک آوا !

ابن گفته آمد بدین جهت که که در کارقلم زنی و نشرگاه محدودیت هایی پدید

می آید ، که در مقاطعی باید صبورانه از کنار آن گذشت . واز این روی در

کار انتشارویژه نامه ای که مدتی ست دبیری آن را به عهده دارم ، از چنین

معبری گذشته ام که تنها عذرخواهی ای را بدهکار می گردم برای آنانی که

در موضوعی، نوشتارونظری را داده اند ومن از سرجفای روزگار درمیانه ی

راه نتوانستم از آن بهره برم . و این ازسرهمان جفایی ست که . . .

یکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۷

آینه


این آسمان که مال خودم نیست

این ستاره ها

که زمان را

رودی تلخ / می گذرند


چشم های من

بی تاب نتی گمشده

در سرنوشت جهان است


شاید

چند قدم مانده / تنها

فتیله ای بگیرانم

تو را

به آینه ها بخشم

جمعه، شهریور ۲۹، ۱۳۸۷

کمی پایین تراین حر

ف

ها

ی

تکه تکه

که آوار می شوند

از چشم های هنوز پشت چراغ های قرمز


این صدا

که پیشانی معصوم این صفحه را

صلیب می کشد


کدام کلید

جلجتای این سفر را

کوتاه می کند


چشم می چرخانم

گرده ی نسیم را

شاید

آن سوتر از سطرهای روزمره گی هامان

شهابی بگذردمی خواهم رؤیاهایم را / کمی

خلوت کنم

با پرنده ای که

دانه هایش را

در سطرهای پایین

می جوید

سه‌شنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۷

ازدکترای افتخاری تا بومی سازی سازمان سنجش


ارزش زدایی از پدیده ها به منظورتامین منافع فردی به هر روشی درجا

معه بحران زده ی ما ، گویا امری رایج و مرسوم می گردد . وبه همین

جهت گاه شاهد حرکت هایی معکوس می گردیم که نتایج زیانبار آن ، دا

من کسانی را می گیرد که روند زمان را به جهت تحقق آرمان هایی که

می تواند پشتوانه ی فردای درخشان خود وجامعه شان باشد ، به خدمت

می گیرند .

اکنون حکایت مدرک گرایی و از سکوی آن جهیدن به سوی قدرت است

تا مگر چند صباحی را پشت میز ریاست به خدمت کردن اشتغال داشتن!

حال به چه بهایی ! مدتی ست که بحث تشکیک در خصوص مدرک یک

وزیر کابینه ی نهم ، جزء خبرهای اصلی رسانه ها شده وجوانب مختلف

در درون نظام به موضعگیری در این خصوص پرداخته اند.گمان غالب

بر این است که مدرک دکترای وزیر مربوطه از یکی از دانشگاه های

معتبر انگلستان دور از واقعیت بوده وبرابر تحقیقات به عمل آمده ازسو

ی منتقدان ، بی اعتیاری مدرک فوق به یقین نزدیک شده است . به گونه

ای که دیگر اعضاء کابینه نهم ، دیگر قادر به مماشات در این خصوص

نبوده ومعتقد به اجرای عدالت از سوی خود وزیر مربوطه دررابطه با

خود می باشند . بحث های کافی و وافی با استنادات مربوطه در این را

بطه در رسانه ها مطرح شده که من اطاله کلام را جایز نمی دانم .

آنچه که جای تاسف و تحیر است برگزاری کنکور در سال جاری و

موضوعی به نام بومی سازی است از زبان مسئولان سازمان سنجش

که منجر به ناکام ماندن تعداد بی شماری از قبول شدگان در کنکورسرا

سری سال جاری ست ، که با بهترین رتبه ها در دانشگاه ها به بهانه ی

بومی سازی ، خانه نشین گردیده اند طرحی که هیچیک از قبول شدگان

کنکور سراسری از آن اطلاع نداشته اند . معلوم نیست در وضعیت بحر

انی موجود چه کسی باید جوابگوی مدرک گرایی های غیرواقعی ازیک

سو و اجحاف وضایع شدن حقوق قبول شدگان کنکور سراسری ازسوی

دیگر باشد .

آیا عواقب روانی وضعیت پیش آمده برای جوانانی که تمام روز و شب

شان را به خاطر خدمت به جامعه با مدرک واقعی و تامین آینده خود ،

اختصاص به خواندن داده اند ، توسط مسئولان مربوطه در نظرگرفته

می شود؟ اکنون چه کسی برای معضلات پیش آمده باید چاره اندیشی

نماید ؟

پنجشنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۷

لایحه ی خانواده


کنش های جمعی پیرامون خواسته ای مشخص و با برنامه ، همواره قادربوده

است که درفرایند زمان ، به نقطه ی مطلوبی ازنتایج بیانجامد. اینموضوع را

بهتر از هر جایی دراشکال مناسبات و شعارهای اجتماعی که ناظر بر حقوق

فردی و جمعی می باشد ، می توان سراغ گرفت .

یک نمونه ی برجسته ی این مسئله که در طول هفته های اخیر مباحث پیرا

مون آن انعکاس گسترده ای یافته ، لایحه ی حمایت از خانواده می باشد ، که

ارائه ی آن از سوی دولت به پارلمان ، بیشترین انتقادها را دراین خصوص

بوجود آورده است .

این لایحه که در قوه ی قضائیه تدوین شده بود ، به دولت نهم سپرده شد ، تا

به روال اداری به قوه ی مقننه جهت بررسی وتصویب سپرده شود . اما در

این فرایند ، کابینه ی نهم با شعار دفاع از حقوق زنان ، به زعم خود اقدام به

بررسی کارشناسی لایحه نموده ودو ماده را به لایحه می افزاید . ماده 22 و

ماده 23 که این دو ماده در واقع شاه بیت لایحه بوده و نقطه ی اصلی توجه

منتقدان و معترضان به لایحه واقع گردیده است .

لایحه در کمیسیون قضایی بررسی شده وبه صحن مجلس می آید ؛ اما به

دلیل اعتراضات گسترده نسبت به رویکرد لایحه به حقوق زنان که درواقع

ضدحقوق زن تعبیر گردید ، مجلس جهت بررسی مجد واصلاح آن ، لایحه

را به کمیسیون مربوطه ارجاع می دهد .

آنچه در اینجا قابل توجه ودقت است ، کنش اعتراضی زنان به روش های

مختلف نسبت به مواد 22 و 23 این لایحه می باشد که در یک فرایند پرسر

وصدا ایجاد شده و حتی توجه مسئولان مختلف رل نیز به خود معطوف دا

شته ، برخی از آنا را نیز به واکنش انتقادی واعتراضی واداشته است .

توجه زنان به این لایحه ؛ بررسی حقوقی آن واعتراض های جمعی ، از

نکات قابل تاملی است که می تواند راهگشا در امردفاع از حقوق صنفی

باشد . چگونگی روش درخواست و تحقق مطالبات صنفی وبه کارگیری

یک منش مسالمت جویانه و ایستادگی جمعی حول مطالبات قانونی ، به

یقین قادر است ، توجه مسئولان را به نقطه ی اصلی خواسته ها جلب

نماید . امری که در مواردی دیگر ازمسائل صنفی مربوط به سایر قشر

های فعال اجتماعی ، در گذشته با آن روبرو بوده ایم .

چهارشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۷

شماره جدیدهنروادبیات

شماره جدید ویژه نامه ی هنروادبیات (( آوای شمال )) روز شنبه مورخ

16/6/87 منتشر می شود . سرمقاله ی این شماره که اختصاص دارد

به محمود درویش شاعر انقلابی فلسطین از مسعود بیزارگیتی می باشد

همچنینی آثاری می خوانید از : مجید دانش آراسته ، محمد تقی مرتاض

هجری ، ناتاشا محرم زاده ، طاهرطاهری ، حیدرمهرانی ، محمود بدر

طالعی ، ابوالقاسم مبرهن ، بهزاد موسایی ، ژیلا هاتفی ، سعید محمد

حسنی ، ویلیام باتلرییتس و . . .