پنجشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۸

نهادهای حقوق بشری


یکی از ضروری ترین و الویت دارترین مباحثی که اکنون کاندیدهای ریاست جمهوری

باید جایگاهی ویژه برای آن قائل شده وباب آن را دربرنامه خود بگشایند ، موضوع حقوق

بشر و آموزش آن در مدارس و دانشگاه ها می باشد . چرا که این مبحث پیوندی مستقیم و

اساسی با ایجاد جامعه ی مدنی و آشنایی شهروند با حقوق فردی و اجتماعی اش دارد .

اکنون که دو کاندیدای موسوم به جبهه ی اصلاحات از حقوق شهروندی سخن می گویند،

شایسته است مولفه ی حقوق بشر را طبق منشور سازمان ملل در برنامه ی خود، جهت

لحاظ نمودن درآموزش های عمومی بگنجانند . و پس از پیروزی در انتخابات به جد پیگیر

اجرای آن باشند . زیرا آشنایی با مفاهیم و اصول حقوق بشر قادر است به هر شهروندی جهت

مبارزه برای تحقق هرگونه مطالباتش کمک نموده واز سوی دیگر با افزایش آگاهی شهروندا

ن درخصوص حقوق قانونی شان ، قدرت را درعملکردهای غیرقانونیش متوقف نموده وناگز

یر به پاسخ گویی نماید .

روز چهارشنبه روزنامه اعتماد ملی اطلاعات جالبی در باره نهادهای حقوق بشر موجود در

جهان ارائه کرده بود که جهت آگاهی مخاطبان مجازی بهتر دیدم به نشرآن پرداخته شود.

عفو بين‌الملل
Amnesty International عفو بين‌الملل يك جنبش مردمي جهاني است كه در پي عملي ساختن حقوق به رسميت شناخته شده بين‌المللي براي تمام افراد است.اين سازمان بيش از 2/2 ميليون عضو دارد و مشتركاني در بيش از 150 كشور و منطقه دارد و ما اين حمايت را براي اقدام در راستاي عدالت در طيف گسترده‌اي از مسائل هماهنگ مي‌كنيم.اين سازمان در سال 1961 تاسيس شد.ما در سراسر جهان فعال هستيم تا مانع سوءاستفاده‌هاي حقوق بشري شويم.اين سازمان فعاليت‌هاي خود از سال 1961 تا سال 2007 را در سايت خود ذكر كرده است.عفو بين‌الملل همچنين در پي دنياي بهتر با توسل به اقدامات مردمي و انسجام بين‌المللي است.ما تلاش مي‌كنيم تا اعضا و حاميان ما براي ممانعت از سوءاستفاده‌هاي حقوق بشري جهت فشار بر دولت‌ها، گروه‌هاي مسلح و نهادهاي غيردولتي بسيج شوند.اين سازمان همچنين به راه‌هاي كمك‌رساني به خود نيز اشاره مي‌كند از جمله: كمك‌هاي اهدايي و اقدام هماهنگ با عفو بين‌الملل. كميسيون بين المللي قضات (ICJ ) كميسيون بين المللي قضات سازماني است كه خود را وقف برتري، همبستگي و اجراي حقوق بين الملل و اصولي كرده است كه منجر به بسط و توسعه حقوق بشر مي‌شود. آنچه موجب تمايز كميسيون بين المللي قضات مي‌شود همانا بي‌طرفي و رويكرد هدفمند و حقوقي در راستاي دفاع و ارتقاي حقوق بشر به واسطه حاكميت قانون است. ديگر مشخصه اين سازمان ارائه مشاوره‌هاي حقوقي در سطح ملي و بين المللي است جهت تضمين اينكه بهبود حقوق بين الملل منوط به اصول و معيارهاي حقوق بشري است كه در سطح ملي به اجرا در مي‌آيد. اين كميسيون در سال 1952 در برلين تاسيس شد و اعضاي آن متشكل از 60 قاضي صاحب نام است كه نمايندگان سيستم‌هاي حقوقي مختلف در جهان هستند. دبيرخانه بين المللي آن در ژنو مستقر است و مسوول شناسايي اهداف و برنامه‌هاي كميسيون است. در انجام اين كار، دبيرخانه بين المللي از شبكه‌اي از بخش‌هاي ملي خودمختار و سازمان‌هاي مرتبط كه در تمام قاره‌ها هستند، بهره مي‌برد. جوايزي كه به اين كميسيون اعطا شده و ناشي از به رسميت شناختن كمك‌هاي كميسيون در راستاي ارتقا و حمايت از حقوق بشر است شامل جايزه اروپايي حقوق بشر از سوي شوراي اروپا، جايزه صلح Waterler،جايزه اراسموس و جايزه سازمان ملل براي صلح را مي‌توان برشمرد. دبيرخانه بين المللي كميسيون بين المللي قضات تحت رهبري و هدايت دبيركل – همانگونه كه گفته شد – مسوول شناسايي اهداف و برنامه‌هاي كميسيون است. كميسيون هر دو سال يكبار در كنفرانس دوسالانه ICJ با يكديگر ديدار كرده و در شكل بخشيدن و تعريف خط مشي‌ها و فعاليت‌هاي اين سازمان به دبيرخانه بين‌المللي ياري مي‌رسانند. در فاصله ميان اين كنفرانس دوسالانه، يك كميته اجرايي به نمايندگي از طرف كميسيون اقدام مي‌كند. اين كميته كه شامل 7 تا 9 كميسيونر است از سوي كميسيون به مدت دو سال برگزيده مي‌شود و ممكن است براي دو سال ديگر هم انتخاب شود. كميته اجرايي دست كم دوبار در سال ديدار مي‌كنند و ارتباط كاري منظمي با دبيرخانه بين المللي دارند. افزون بر اين، كميسيون نيز رئيس كميسيون و دو معاون رئيس را بر مي‌گزيند كه همين سازوكار انتخابي كميته اجرايي در مورد آنها هم صادق است.

ديده‌بان حقوق بشر
Human Rights Watch ديده‌بان حقوق بشر يك سازمان حقوق بشري غيرانتفاعي و غيردولتي است كه متشكل از بيش از 275 عضو در اقصي نقاط جهان است.پرسنل آن شامل فعالان حقوق بشري است از جمله كارشناسان، وكلا، روزنامه نگاران و دانشگاهيان با پيشينه و مليت‌هاي مختلف.ديده‌بان در سال 1978 تاسيس شد كه به دليل يافته‌هاي دقيق آن، گزارش‌هاي بي‌طرفانه، استفاده موثر از رسانه‌ها و حمايت‌هاي هدفمند غالبا در همكاري با گروه‌هاي حقوق بشري محلي شهره است.هر ساله، ديده‌بان حقوق بشر بيش از 100 گزارش در مورد شرايط حقوق بشري در حدود 80 كشور ارائه منتشر مي‌سازد كه پوشش گسترده‌اي در رسانه‌هاي ملي و بين‌المللي مي‌يابد.با قدرتي كه اين روش به ارمغان مي‌آورد ديده‌بان حقوق بشر با دولت‌ها، سازمان ملل، گروه‌هاي منطقه‌اي مثل اتحاديه آفريقا و اتحاديه اروپا، موسسات مالي و غيره در جهت تغيير در سياست‌ها و اقدامات‌شان فشار وارد مي‌آورد كه حقوق بشر و عدالت در اقصي نقاط جهان را به ارمغان بياورد. منابع مالي آنچه در مورد منابع مالي اين سازمان جلب توجه مي‌كند اين است كه كمك‌هاي ارائه شده به آن تنها كمك‌هاي خيريه و كمك‌هايي است كه از سوي افراد و بنيادهاي غيردولتي در سراسر جهان به آن داده مي‌شود اما به هيچ روي (نه مستقيم و نه غيرمستقيم) هيچ كمك مالي از هيچ دولتي دريافت نمي‌كند. فدراسيون جهاني حقوق بشر(FIDH ) تعهد اين سازمان احترام به تمام حقوق مصرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر است.هدف فدراسيون دستيابي به پيشرفت‌هاي موثر از قربانيان، ممانعت از تخلفات حقوق بشري و تحريم متخلفان از اين حقوق است.اولويت‌هاي آن از سوي كنگره سه سالانه جهاني و‌هايت 22 نفره بين‌المللي با حمايت دبيرخانه 30 نفره بين‌المللي آن است. چهار اولويت اساسي حمايت از حقوق بشر، كمك به قربانيان: فعاليت‌هاي اين بخش شامل طيفي از تحقيقات قضايي، ملاحظات حقوقي، تحقيق، حمايت و مشاوره حقوقي است.فدراسيون فرآيندهاي سفت و سختي را برقرار كرده كه از سوي متخصصان مستقل و بين‌المللي حقوق بشر اجرا مي‌شود. بسيج دولت‌ها: حمايت‌هاي روزانه در چارچوب سازمان‌هاي درون دولتي.بر همين اساس FIDH دستورالعمل‌ها و حمايت‌هايي به 141 سازمان عضو و ساير شركاي محلي در تعامل خود با سازمان‌هاي درون دولتي (بين‌المللي و منطقه‌اي) اعطا مي‌كند. حمايت از ظرفيت سازمان‌هاي مردم نهاد محلي براي اقدام: فدراسيون برنامه‌ كمك‌هاي حقوقي را به‌طور مشترك با شركاي محلي و اعضا در كشورهاي آنها انجام مي‌دهد.هدف هم تقويت ظرفيت داخلي براي اقدام از سوي مدافعان حقوق بشر و اعتبار سازمان‌هاي آنهاست از طريق آموزش و گفت‌وگو با مقام‌هاي مربوطه. آگاهي سازي: هدف انتشار نتايج ماموريت‌ها، يافته‌هاي تحقيقي و پاسخ‌هاي عيني به سوءاستفاده‌هاي حقوق بشري است.بيانيه‌هاي مطبوعاتي، كنفرانس‌هاي مطبوعاتي، نامه‌هاي سرگشاده به سران دولت‌ها، نوشتن تومار و غيره از جمله روش‌هاي آگاهي‌رساني است. اولويت‌هاي موضوعي: كه در كنگره سي و پنجم در اكوادور در مارس 2004 تعريف شد: 1 - حمايت از مدافعان حقوق بشر و اجراي اعلاميه 1998 سازمان ملل 2 - حمايت از حقوق زنان 3 - عدالت براي قربانيان 4 - ارتقاي احترام به حقوق بشر در مبارزه عليه تروريسم 5 - حمايت از جهاني‌سازي اقتصادي با عنايت به حقوق بشر

سازمان جهاني عليه شكنجه
(OMCT ) در سال 1986 در ژنو و براي پاسخ دادن به نيازهاي ابراز شده از سوي بسياري از سازمان‌هاي غيردولتي به ويژه سازمان‌هايي كه در كشورهاي جنوب فعاليت دارند، تاسيس شد. دبيرخانه بين المللي آن‌كه در ژنو مستقر است به عنوان «سيستم هشيار» عمل مي‌كند. اين دبيرخانه موارد مربوط به شكنجه را به صورت جهاني بازتاب مي‌دهد. در سال 1986 شبكه ارتباطي آن تنها متشكل از 48 كشور بود اما در حال حاضر 282 عضو در 92 كشور و تمام قاره‌ها دارد. رويكرد اين سازمان از «پايين به بالا»ست و بر همين اساس به استراتژي، فرهنگ و مهارت‌هاي تمام سازمان‌هاي مردم نهاد احترام مي‌گذارد. اين سازمان از بدو تاسيس دو گونه فعاليت را در برنامه اقدام خود دارد: اول، «برنامه عمل (Campaign )فوري» كه اطلاعات آن از سوي شبكه اعضا رد و بدل مي‌شود كه سه هدف دارد:1 – ممانعت از اقدام به شكنجه و ساير تخلفات آشكار حقوق بشري 2 – تضمين حمايت‌هاي موثر و فراهم آوردن راهكارهاي مناسب براي قربانيان 3 – اجتناب از تخلفات آينده. دوم، برنامه «اقدام فوري ياري رسان به قربانيان شكنجه» كه كمك‌هاي پزشكي، حقوقي و اجتماعي به افرادي ارائه مي‌دهد كه با تهديد از سوي قربانيان شكنجه روبرويند. سازمان Human Rights First اين سازمان در سال 1978 تاسيس شد زماني كه كميته حقوق‌دانان بين‌المللي حقوق بشر در پي ارتقاي قانون و سياست‌هايي براي بسط حقوق و آزادي‌هاي جهاني بودند.منشور اين سازمان در معرفي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود مي‌گويد: - ما در پي حمايت و دفاع از شأن انسان‌ها از طريق احترام به حقوق بشر و حاكميت قانون هستيم. - ما براي برابري و آزادي فكر، بيان و مذهب مبارزه مي‌كنيم.ما حامي مردمي هستيم كه براي ارتقاي اين اصول در چارچوب جوامع خود تلاش پيگير مي‌كنند. - ما بر اساس قانون تلاش مي‌كنيم كه متخلفان از اين اصول را پاسخگو سازيم. - ما تلاش مي‌كنيم كه امنيت افراد را تضمين و در برابر اعمال قدرت خودسرانه دولتي از آنها حمايت كنيم. - ما با چالش‌هاي حقوق بشري با پاسخ‌هاي استراتژيكي مقابله مي‌كنيم كه انسجام ما را به خطر نمي‌افكند و ما متعهد به ايجاد يك جنبش جهاني از مردماني هستيم كه در اين اصول سهيم‌اند. در چارچوب سازمان‌مان ما بر آموزش، احترام متقابل، همكاري و تكثر ديدگاه‌ها ارزش مي‌گذاريم. سرويس بين المللي حقوق بشر (ISHR ) سازماني است كه همكاري ديگران با نهادهاي سازمان ملل و نهادهاي منطقه‌اي حقوق بشر را مورد حمايت قرار داده، ترغيب كرده و با آنها ارتباط برقرار مي‌كند. اين سازمان در سه سطح منطقه اي، ملي و بين المللي فعاليت مي‌كند. ما در پي ارتقا، توسعه، تقويت، استفاده موثر و اجراي سازوكارهاي بين المللي و منطقه‌اي حقوقي براي حمايت و ارتقاي حقوق بشر است. افزون بر اين، بر اساس قانون سوييس سازماني است بين المللي و غيرانتفاعي كه از سوي نهادهاي دولتي و بنيادهاي خصوصي مورد حمايت مالي قرار مي‌گيرد.

سازمان Front Lineبنيادي بين‌المللي براي حمايت از مدافعان حقوق بشر است.اين بنياد در سال 2001 در دوبلين و با هدف حمايت از مدافعان حقوق بشر كه در معرض خطر قرار دارند و مردماني كه بدون توسل به خشونت با هدف دستيابي به حقوقي كه طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر از آن بهره مندند تلاش مي‌كنند، تاسيس شد.هدف اين بنياد جامه عمل پوشاندن به برخي از ملزوماتي است كه از سوي مدافعان حقوق بشر مطرح شده است مثل حمايت، آموزش و دسترسي به نهادهاي بين‌المللي كه قادر باشد به نمايندگي از جانب آنها به اتخاذ موضع بپردازد.اين بنياد با ارائه 24 خط تلفني گام‌هاي عملي براي حمايت از مدافعان در معرض تهديد حقوق بشر را فراهم مي‌كند و از اين راه مدافعان حقوق بشر را به مثابه گروهي آسيب پذير مورد شناسايي قرار مي‌دهد.اين بنياد همچنين به نمايندگي از جانب مدافعان حقوق بشري كه در معرض تهديد قرار دارند اقدام به رايزني و تلاش در جهت دفاع از حقوق آنان مي‌كند و در مواقع اضطراري در تسهيل يك جابجايي موقتي مي‌تواند اثرگذار باشد.Front Line همچنين اقدام به انجام تحقيقات و انتشار گزارشاتي از برخي كشورها مي‌كند. گزارشات سالانه و اطلاعات مالي منابع مالي از منابع زير تامين مي‌شود: برنامه كمك‌هاي ايرلند (Irish Aid )/ - ابزارهاي اروپايي براي دموكراسي و حقوق بشر / وزارت امور خارجه سلطنتي نروژ/ Swiss FDFA / Swiss SDC / بنياد فورد شبكه بنيادهاي اروپايي و بسياري سازمان‌ها و بنيادهاي ديگر.در سايت اين بنياد آمده كه هزينه‌هاي آن در سال 2007 بالغ بر 583/123/2 هزار يورو و درآمدهاي آن از جانب كمك‌هاي ارائه شده از سوي دولت‌ها، بنيادها و سازمان‌هاي غيردولتي ديگر، افراد و انجام پروژه‌هاي مشترك 500/333/2 يورو شده است. ساختار سازماني Front Line اين سازمان بر اساس منشور آن كه به 20 آگوست 2002 باز مي‌گردد يك سازمان خيريه است.بر همين اساس اهداف آن عبارتند از: فراهم ساختن آموزش، ارتباطات و حمايت براي مدافعان حقوق بشر، تدارك آرامش و رفاه براي مدافعاني كه قرباني تخلفات حقوق بشري بوده‌اند، تحقيق و ارتقاي آگاهي از وضعيت مدافعان حقوق بشر.در واقع (Front Line كه شايد بتوان آن را به فارسي سازمان پيشاهنگان حقوق بشر ناميد) در سال 1893 طبق قانون بنيادهاي خيريه به عنوان يك سازمان وقفي تاسيس شد و در اوت 2002 توانست موقعيت رسمي و حقوقي يك بنياد خيريه را كسب كند. برنامه استراتژيك سازمان پيشاهنگان حقوق بشر براي 2007 – 2010 نگرش: نگرش اين سازمان همانا جهاني است كه در آن مدافعان حقوق بشر به تضمين رعايت اعلاميه جهاني حقوق بشر – كه يك واقعيت براي همه است – كمك مي‌كنند. ماموريت: ماموريت ما حمايت، پشتيباني، دفاع و اقدام به نفع مدافعان حقوق بشري است كه زندگي و سلامتي روحي – جسمي آنها خواه كوتاه مدت يا بلندمدت به دليل فعاليت‌هايشان در معرض تهديد قرار گرفته است.هزاران سال پيش «سان تزو» جمله‌اي را بيان داشت كه اين جمله سرلوحه سركوبگران تا به امروز شده است: «يك نفر را بكش، هزاران نفر را بترسان».بر همين اساس ماموريت ما (به طور خلاصه) بدين شرح است: حمايت از يك نفر، قدرتمند ساختن هزاران نفر ديگر: مدافعان حقوق بشر عواملي اساسي در دگرگون ساختن يك جامعه از درون هستند.آنها به اين دليل در معرض تهديد هستند كه آنگاه كه در پي ارتقاي عدالت اجتماعي و حقوق بشر براي همه بر مي‌آيند، تلنگري به منافع ثروتمندان مي‌زنند.سركوب آنها نشاني است از اثرگذاري بالقوه آنها. اهداف استراتژيك 1 - فراهم ساختن حمايت سريع، عملي و موثر از مدافعان حقوق بشر كه در معرض تهديد هستند: الف) ارائه كمك‌هاي موثر و اضطراري 24 ساعته به اين گروه ب) ارائه حمايت‌هاي عملي جهت تقويت ظرفيت اين مدافعان براي مديريت امنيت ج) حمايت اينترنتي و تبادل ديدگاه‌ها ميان مدافعان در مورد امنيت و حمايت 2 - بسط حمايت‌هاي بين‌المللي از مدافعان در معرض خطر حقوق بشر: الف) حمايت از تقويت سازوكارهاي بين‌المللي براي حمايت از مدافعان ب) ارتقا و كمك به شكل دادن به توسعه دركي از اهميت غايي حمايت از مدافعان براي اهداف وسيع‌تر حقوق بشري، صلح و توسعه 3 - توسعه آتي Front Line به عنوان سازماني موثر و پايدار كه سرعت و ابتكار در پاسخ به نيازهاي ابراز شده مدافعان را تضمين مي‌كند.

دوشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۸

رسانه ی آزاد و . . .


اتفاق اخیر در کشور انگلستان که بازتابی جهانی داشته و صفحات زیادی از رسانه های دنیا

را نیزبه خود اختصاص داده است ؛ و منجر به ایجاد ذهنیتی منفی در میان مردم نسبت به

مسئولین اجرایی و تقنینی در سطح کشور شده ، تا حدی که به عذر خواهی گوردون براون

نخست وزی کشور و مهمتر ازآن استعفای رئیس مجلس عوام آن کشور انجامیده است ، از

این جهت قابل توجه است که رسانه ی آزاد وبه دور ازسانسورومحدودیت چقدر قادر است تا

با نظارت جدی و نقادانه برقدرت ، سبب افشای سوءاستفاده از جریان هایی که استفاده رانتی

از قدرت می نمایند بشود وبا افزایش آگاهی اجتماعی مردم ، آنان را به کنش فعال واداشته و

در تصمیم سازی و تصمیم گیری برای سرنوشت شان مداخله دهد.

اگرچه این امر برای رسانه ی جهان سومی کمی غریب است . نمونه های ایجاد محدودیت از

یک سو و تعطیلی های فله ای که منجر به مسدود سازی مسیرآگاهی رسانی می شود ؛ از

سوی دیگر ، سرنوشت رسانه هارا که قدرت آنها را بر نمی تابد، بهترین گواه نقش وتکالیف

شان می باشد . وظیفه ی رسانه از یک طرف و اثرگذاری آن از سوی دیگر، در یک جامعه

مبتنی برآزادی اندیشه وبیان ، آن تصویری ست که بهترین کارکردش را در اتفاق اخیری که

در کشور انگلستان روی داده است ، باز می نماید ؛ نه درفیلتر شدن محیط اجتماعی بزرگ

فیس بوک !

جمعه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۸

نکاتی درخصوص دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری


سال 88 با التهابات خاصی همراه است . جدا از بحران موجود در عرصه های مختلف زندگی

مردم ، که اثرات بحران جهانی را ( علیرغم گفته های محمود احمدی نژاد رئیس کابینه ی نهم

که به انکار اثرات نتایج بحران جهانی بر زندگی مردم پای می فشرد ) نیز درخود پذیرفته است

فرارسیدن فصلی که دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری را در 22 خرداد ماه رقم خواهد

زد ازیک سو ؛ و حاشیه های آن که گاه از خود متن پررنگ تر وشفاف تردرتیررس نگاه ها و

دیالوگ ها و حتی منازعات رقیب شاد کن قرار میگیرد ازسوی دیگر ؛ دریچه ای دراین فضای

ملتهب گشوده است ، که علیرغم انفعال وبی تفاوتی بخشی از اذهان جامعه، موضوع موردتوجه

وچالش انگیز میان کسانی ست که بخشی از اوقات خود را به مطالعه رسانه ها وتعقیب خطوط

مطرح در مواضع جریان های سیاسی موجود اختصاص می دهند. این حساسیت در واکنش های

جریان های مختلف روشنفکری بیشتر مشاهده می شود . تاجایی که کنشهای پدید آمده و واکنش

های ابراز شده ، نشان از توجه مسئولانه جریان روشنفکری با همه فراز و نشیب تاریخی اش

دراین خصوص دارد .

عملکرد تقریبا چهار ساله کابینه نهم در حوزه ی داخلی و نیز سیاست های خارجی ، در سطوح

مختلف سیاسی، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و . . . آثاری به جا گذاشته است که چه در طول

فعالیت چهارساله کابینه ی نهم و چه در طی چند ماهه ی اخیر به واکنش های معترضانه ای از

سوی مسئولان ، نمایندگان پارلمان ، تشکل های صنفی ، روزنامه نگاران و نویسندگان و . . .

منجرگردیده است . اخبار وگزارشهای رسانه ها در این خصوص آمارمختلفی را ارائه داده اند.

درسیاست های خارجی نیز گاه با طرح موضوعات و گاه با کاربرد نوع ادبیات درسخن گفتن،

واکنش های اعتراض آمیز را به جاگذاشته است . پیامد سیاست های دولت نهم به ویژه درحیات

داخلی زندگی مردم ما ، چنان با اثرات ناامید کننده همراه بوده که به فشاراجتماعی گسترده ای

روی زندگی مردم منجرشده است. نمونه های بی شماری از افداماتی که به لحاظ اقتصادی به

زندگی مردم آسیب رساند ، می توان ارائه کرد. یا ایجاد امیدهای غیرکارشناسی شده و کاذب

که به بسیج عواطف وایجاد خوشبینی در مردم می انجامد ؛ اما تنها درسطح شعارباقی مانده و

دولت بی تفاوت از کنار آن می گذرد . سوارشدن بر موج احساسات توده ی مردم وشعارهای

عدالت خواهانه سردادن ( پوپولیسم درواقع زائیده ی چنینی رابطه ای ست ) وبه دلیل غیرکار

شناسی بودن بسیاری ازلوایح و طرح ها ، از کنار عدم اجرای آن بی تفاوت گذشتن و آن را

مشمول مرور زمان کردن !

فاجعه ی تورم بالای 25 درصد در کشور ما نتیجه ی چه سیاستی ست ؟!

فرم پرسشنامه ی خانوار که قرار بود به خانواده ها ماهانه مبلغی پرداخت شود به چه سرنو

شتی دچارآمد؟! و . . . آیا کابینه ی نهم به راحتی از کنار این طرح که موجی از امید را برای

مردم ایجاد کرده بود، نگذشته است !

اگرچه این همه ناشی از نگاه و اعمال سیاست های توده گرایانه دولت احمدی نژاد در طول

چهارساله ی اخیر است . وضرورتا نگاه ها رادرجامعه به سمتی هدایت می کند که درجست و

جوی روزنه ای برای انداختن طرحی نو و ایجاد چشم اندازی تازه در زندگی مردم است .

به همین جهت است که جریان موسوم به اصلاح طلبی درایران با طرح شعارهایی درموسم

انتخاب دهمین رئیس جمهور پا به عرصه ی فعالیت جدی تبلیغی گذاشته است . دونماینده ای

که اکنون جریان اصلاح طلبی را برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری رهبری می

کنند (کروبی وموسوی ) با طرح شعارها و برنامه هایی که به زعم شان ناظر برمنافع ملت

ایران است ، رقابتی فشرده را با جریان راست موجود آغازکرده اند . باید ازاکبراعلمی که

دردوره ی قبل نماینده ی شجاع پارلمان بوده و خود را کاندید دهمین دوره انتخابات ریاست

جمهوری کرده بود که نتوانست از سد آهنین شورای نگهبان عبور نماید ، که جای تاسف است .

وی نیز از دیگر کاندیداهای جریان اصلاح طلبی این دوره بوده است .

عمده برنامه ها و شعارهایی که توسط دوکاندیدای جریان اصلاح طلبی تدوین ومطرح گردیده ،

حول رعایت حقوق شهروندی و برخی برنامه های اقتصادی ست ، که منافع مردم زحمتکش را

هدف گرفته است . در این بین فعالیت های عملی واقدام های قابل توجه مهدی کروبی در سطوح

وزمان های مختلف ، که همه ناظر بر دفاع واقعی وی از منافع حقوقی و قانونی فرد یا اصل

قانونی بوده که از سوی حاکمیت مورد هجوم قرار گرفته و نقض شده است . این موضوع به

قدری حائز اهمیت است که در این برهه حساس از زمان که چند روزی بیشتر به برگزاری

انتخابات باقی نماند ه باید مورد توجه مخاطبانی قرار گیرد که معتقد به اصل تغییر بوده وجهت

تحقق حتی کف مطالبات دمکراتیک در همه ی حوزه ها ، باور به ریختن آرا در صندوق دارند

نسبت مقایسه ی بین عملکرد اجتماعی کروبی وموسوی برای راهیابی به دوراول انتخابات

بدون شک با توجه به خاموشی طولانی میرحسین موسوی در طول تقریبا دودهه ی اخیر و

واکنش های جدی و مهمتر پیگیری های مستمر مهدی کروبی در خصوص نقض حقوق شهرو

ندان چه در زمان مسئولیت وی و چه در زمانی که فاقد مسئولیت بوده و به فعالیت حزبی روی

آورده ، موقعیت و نگاه ها را به سمت وی کشانده است .

به نظر راقم این سطور مطالبات دمکراتیک ملت ایرا ن بیش از آنچه است که در شعارها و

طرح های جریان اصلاح طلبی نمود یافته است . اما اگربراین باورباشیم که باید جهت تحقق

حقوق تضییع شده اقشار ، صنف ها ، تشکلها ، جریان ها و . . . بکوشیم وتغییری جدی را به

در عرصه ی حاکمیت شاهد باشیم ؛ ناگزیر به آوردن آراء خاموش به میدان مطالبات هستیم .

طرح این مباحث وتدوین مطالباتی که درچارچوب ظرفیت قانونی جامعه ی ما است وایجاد

حساسیت نسبت به پیگیری این مطالبات چه در عرصه ی حاکمیت و چه در پایین در را بطه با

مردم ، زمانی که جریان اصلاح طلبی ابزارقدرت را در دست خویش گرفتند ، از ضروری

ترین وظایف جریان خواهان تغییردر جامعه است .

دوشنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۸۸

نمایشگاه کتاب و . . .بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که اکنون برگزار شده است و مورد

بازدید مخاطبان قرار دارد ، متاسفانه به دلیل سیاست های بعضا غیرفرهنگی وسیاسی

مسئولین برگزار کننده ؛ منجر به حذف و ممانعت از شرکت برخی کتاب ها و ناشران

در این نمایشگاه گردیده است .

در حالی که سرانه ی مطالعه در ایران هیچ تناسبی با نرخ رشد جمعیت نداشته و تیراژ

پایین کتاب ها به خوبی گواه بر نازل بودن سطح مطالعه در میهن ما می باشد ؛ عجیب

است که به جای تقویت جایگاه فرهنگی در کشور ؛ به روش های مختلف به حذف و

کاهش امرمطالعه پرداخته می شود .

ایجاد محدودیت و حذف حضور برخی ازناشران مانند نشر (( اختران )) (( جامه دران))

و یا ایجاد مشکلات دیگر برای برخی ازناشران چه توجیهی می تواند داشته باشد ؟

یا لغو مجوز برخی از کتاب ها که چندین بار به چاپ رسیده ومورد استقبال قرار گرفته

اند ؛ با چه توجیهی همراه است . رمان (( نیمه ی غایب )) حسین سناپور داستان نویس

خوب کشور ما که 15 بار تجدید چاپ شده ؛ لغو مجوز می شود . برای این عمل ضد

فرهنگی چه نامی می توان گذاشت ؟! در حالی که مشاهده می شود در همین کابینه ی

نهم ، گاه کتاب هایی چاپ یا تجدید چاپ می شود، که یک عمل پارادوکسیکال را از

سیاست های فرهنگی به نمایش می گذارد ! مانند چاپ ترجمه های جدیدی از آثار

کارل مارکس ، فریدریش انگلس و حتی لنین ؛ و یا تجدید چاپ برخی آثار این کلاسیک

های مارکسیستی!

این تناقض درعمل را چگونه باید تبیین کرد . در هردوره ای ازتشکیل کابینه، سیاست

های متفاوتی در امر فرهنگ درپیش گرفته می شود ؛ وموقعیت های متناقضی تدوین

می گردد ، که جز ایجاد شرایط مبهم ومه آلود برای مخاطب فرهنگ ، دستاورد دیگری

برای وی ندارد .

بدیهی ست که تدوین یک رویکرد آزاد ودمکراتیک در عرصه ی تولید فرهنگ و هنر،

وتوجه به نیاز مخاطب درعصر جدید که مشحون از نیاز ارتباطی و فرهنگ دریک

فضای باز وتوام با آرامش می باشد ؛ می توان به رشد و توسعه ی فرهنگ یاری رساند.

سیاست حذف ومحدودیت در دوران معاصر منجر به ایجاد روزنه هایی می شود، که

مخاطب را به سمت آن هدایت نموده تا از آن طریق هوایی را استشمام نماید که خوشایند

متولیان فرهنگی نیست !

چهارشنبه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۸

شماره جدید ویژه نامه. . .


ویژه نامه ی روزنامه ی آوای شمال در پانزدهم اردیبهشت سال جاری منتشرشد .

در این شماره ویژه نامه که به شعر ، داستان ، نقد ، ترجمه و . . . اختصاص دارد؛

و همچنان زنان نویسنده همچون سایر شماره های این نشریه ، حجم قابل توجهی از

نوشته های مختلف آن را به خود اختصاص داده اند واین نشریه به سردبیری مسعود

بیزارگیتی همچنان منتشر می گردد ، آثاری از نویسندگان و شاعران زیررا به چاپ

رسانده است :

تقی خاوری ، الهام یکتا ، مجید دانش آراسته ، لیلا نیرومند ، رحمان چوپانی ، آزاده

بیزارگیتی ، بهزاد موسایی ، ناتاشا محرم زاده ، مرتاض هجری ، زهرا دیانت کار،

رضا ستوده ، مینا عارفی دوست ، محمد آقا زاده ، لنگستون هیوز ، لیندا بلک و . .

سکوت .‍..


مرحوم احمد شاملو سال ها پیش شعرهایی را از بانویی آلمانی ترجمه کرده ومنتشر

کرده بود، که استقبال و توجه به آن ترجمه توسط نسل جوانتر ادبیات خوان ، قابل

توجه بود . سکوت سرشار از ناگفته ها ست عنوانی بود که مترجم برای ترجمه ی

خود برگزیده بود . وآن شاعره ی گرامی ، بانو مارگوت بیگل نام داشت.

عنوان انتخابی مترجم که از شعری از متن ترجمه برگرفته شده بود ؛ به نظر من نا

ظربروضعیت اجتماعی حاکم درمیهن مان بود . اگرچه پنهان در لحن و بیان تغزلی

اشعار . و سکوت کوتاه این قلم نیزکه اگرچه اندیشه هایی را درذهن داشت ؛ اما بی

هیچ پستی ، این روزها را پشت سرگذاشت . و این بماند تا در فرصتی دیگر . . .