شنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۹۵

شانزدهمین سالمرگ احمد شاملو پشت درهای بسته گورستان کرج
روز شنبه مورخ 2/5/1395 مراسم شانزدهمین سالمرگ احمد شاملو با دعوت

 کانون نویسندگان ایران، که با ممانعت ماموران روبرو شده بود؛ پشت درهای 

قفل شده گورستان امازاده طاهرکرج، با حضور انبوهی از جمعیت برگزار شد.

این مراسم که با حاشیه هایی نیز همراه بوده، با قرائت بیانیه کانون نویسندگان و

 شعرخوانی به پایان رسید.

مراسم شانزدهمین سالمرگ احمد شاملو پشت درهای بسته گورستان کرج/مرداد 95
مراسم شانزدهمین سالمرگ احمد شاملو پشت درهای بسته گورستان کرج/مرداد 95