چهارشنبه، آذر ۱۵، ۱۳۹۱

در استوای بی تقویم کلمات

پس از انتشار کتاب (( دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی رسد ))  با عنوان انگلیسی :
THERE IS NO CROSS
WHICH COULD
SILENCE MY MOUTH
اثر مسعود بیزارگیتی از سوی انتشارات هندز مدیا (H&S ) در لندن در سال 2012 کتاب جدید
وی با عنوان (( در استوای بی تقویم کلمات )) با عنوان انگلیسی :
Upon a timeless equator of Words
به تازگی از سوی همان ناشر در لندن (انگلستان) منتشر شده است. برای کسب اطلاع بیشتر
در خصوص کتاب ها و نحوه ی تهیه ی آنها به لینک های زیر مراجعه گردد:
http://www.handsmedia.com/books/?book=upon-a-timeless-equator-of-words#sthash.e7HRfmes.dpbs