چهارشنبه، مهر ۳۰، ۱۳۹۳

بر غرور کلمه


سرانگشتانم را مرور می‌کنم

و پاییز

که بر نت‌هایش

سان می بیند


کلمات     بر غرور آواها

کوچه پسکوچه‌ها را    پا به پا می‌شوند

کدام صدا

معبر قدم ها را     به گلی تازه

میدان می‌گشاید


به سر انگشتانم می‌رسم

و نت‌ها

حیرت چشم‌ها را

در تاریکی پنجره ها

به سکوتی مغرور

دندان می‌سایند

   

شنبه، مهر ۲۶، ۱۳۹۳

صرفا جهت اطلاع


دوستان ارجمندی از صاحب این قلم ، بارها چگونگی تهیه ی کتاب های چاپ شده   من درانگلستان(لندن) توسط ناشر انگلیسی را ؛ از طرق مختلف  جویا می شوند. بد ینوسیله به اطلاع این عزیزان و سایر علاقمندان ( به ویژه کسانی که ساکن ایران هستند ) می رساند؛ تنها راه کسب اطلاعات لازم و نحوه ی تهیه ی کتاب ها را می توانند از طریق سایت های مختلف  بین المللی ، به خصوص سایت آمازون پیگیری نمایند.

یکشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۳

شکل حرف
زبان شکل خاموشی خیال بود

اویخته از لبانم

با طنابی که شکل مرگ را     رقم می زد


دوردست

دست ها     قواره ی جمع داشت

با تکه های بی وزن کلمات

به طعم پرواز


و حرف     حرف    حرف

طلیعه ی تازه

بر قضیه ی اکنون

پنجشنبه، مهر ۱۰، ۱۳۹۳

پاییزپاییز     پا در کفش ثانیه ها کرده

می دانم

ورق که خاطره را تازه می کند

هوای کوهستان     ابرهای چشم مرا

میان درختان و جاده ها تقسیم می کند


و افق     دریغا     دریغا

کشف آینه ها بود و     مهی غلیظ

 در شد آمد بودن و     خاموشی