سه‌شنبه، آذر ۲۵، ۱۳۹۳

اتفاق حرف
اتفاق زبان است

دوست داشتن

بر ارتفاع حرف ها


و زمان     که سطرها

بر حریم عقربه هایش

فصل به فصل

عاشقانه می شورند


زبان که از معبر آتش

به کوچه واژه ها می رسد

بر خط آسمان     فضا

رویای لغت های بی باک می شود