دوشنبه، آبان ۲۷، ۱۳۸۷

شهروند ورسانه ی مجازی


در جهان سیاست آن گاه که جهت تنش ها وتقابل ها به سمتی باشد که تنها منافع

گروهی وجناحی را نشانه رود ، عرصه درچالش ها به طور عمده متعلق به افشا

گری های صریح وتلاش جهت حذف رقیب خواهد بود .

این امر در جامعه ای که هنوز در حال گذار می باشد ، ازخود منش شفاف تری

برجای می گذارد .

من گهگاه مجله ی شهروند را مطالعه می کردم . این نشریه ازآنجا که جهت نگاه

خود را بر روشنگری دایر می کرد وروش اصلاحی درمنش سیاسی ، فرهنگی و

اجتماعی خود داشت ، نگاه مخاطب را جذب می نمود . تیراژچهل هزارنسخه ای

این نشریه به خوبی گواه این مسئله است . اگرچه گاه روش های محافظه کارانه

این نشریه و یا برخی جنبه های دیگرنشریه نیز قابل انتقاد بوده است .

اما در شرایط فعلی که فضای نشریات الکترونیکی وجهان رسانه های مجازی

به شکل بی سابقه ای گسترش می یابد ؛ به گونه ای که مرزی به جهت سن و سال

نمی شناسد وفرایند فرهنگی دراین قواره هر چه بیشتر شکل می گیرد؛ توقیف و

تعطیلی یک نشریه مکتوب ، جز حذف آن برای خوانندگانی که به مکتوب خوانی

عادت داشته اند ؛ چه تاثیری درروند روبه جلوی آگاهی خواهد داشت . آیا جز این

است که نگاه مخاطب فوق به سمتی سوق می یابد که با حساسیت بیشتربه جذب

آگاهی می پردازد؟ آیا انسداد شریان فرهنگی، هزینه ی مضاعف تری رادرفرایند

خود برای متولیان در پی نخواهد داشت ؟ تامل براین پرسش ، بی شک گشاینده ی

نکات بسیار ظریفی خواهد بود!

یکشنبه، آبان ۲۶، ۱۳۸۷

هنرکاریکاتور
کاریکاتورهایی که می بینید , حاصل خلاقیت جوان کاریکاتوریستی است به نام حامد قلیزاده ،

توانايي حامد در کاریکاتور چهره ودرک دیالکتیک درونی منش طرح از یک سو، که درحقیقت

اصلي ترين مولفه ىر كاريكاتور است وقلم تواناي وي درطراحی ازدیگرسو ، درصورتی که

با پیگیری های مستمروی همراه باشد ؛ نوید آینده ای درخشان را در هنر کاریکاتور برای وی

در پی خواهد داشت .

درطرح های بالا کاریکاتور چهره های محمد علی جمالزاده ، صادق هدایت ، بزرگ علوی و

مسعود بیزارگیتی مشاهده می شود .

این طرح ها برای نخستین بار در این وب منتشر می گردد . بدیهی ست استفاده اراین کاریکاتورها

در هر جا و توسط هرکسی تنها با ذکر منبع مجاز می باشد .

یکشنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۷

امضاء


رایانه بهانه است

واین نگاه جا مانده

فیلتر نمی خواهد


همیشه همینطوربود

چند سطر

صدایی و

جهان

درچشم های لیلی و مجنون

بیتوته می کمد


شاید

این حرف ها هنوز

برای دست های توکافی نیست

وچشم هایت

ردپای سطرهای نیامده را

امضاء می کند

پنجشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۷

سه گانه ی اوباما


باراک حسین اوباما که از این پس پرزیدنت اوباما خواهد بود ، و این خود جای بسیار

خوشحالی به ویژه برای سیاهپوستان خواهد داشت که دهه های بسیاری را به خاطر

رنگ سیاه شان همواره مورد ستم نژادی قرار می گرفتند، با گزینش و انتخاب سه گا

نه ای در شعارهای انتخاباتی خود ، که حاصل شناخت نیازها وموقعیت فعلی داخلی و

جهانی بود ، توانست رقیب سرسخت خود جان مک کین را از حزب جمهوری خواه

شکست سختی بدهد.

(( امیدواری ، عمل ، تغییر )) آن شعاری بود که توانست 136 میلیون آمریکایی را

پای صندوق انتخابات بکشاند . واین تعداد شرکت کننده بیش از64 درصد واجدان شرا

یط شرکت در انتخابات را در بر می گرفت . امری بی سابقه در تاریخ انتخابات آمر

یکا .

اتخاذ سیاست های جنگ طلبانه و از این طریق ایجاد هژمونی بر جهان و توسعه و

گسترش تنش ها در مناطقی از جهان که بیشترین منابع را در خود جای داده است ،

بی توجهی به اعتراضات وجنبش های داخلی نسبت به تجاوز به حریم دیگر کشورها ،

که در واقع منجر به ازدست دادن نیروهای بی شماری از ارتش آمریکا می شد؛بحران

جدی مالی در داخل و افزایش بیکاری ، حضور دراز مدت در کشورهایی چوت عراق

و افغانستان، که علاوه بر تلفات انسانی ، مستلزم هزینه های میلیاردی برای آمریکا

بود و . . . عوامل و سبب سازتوجه مردم آمریکا به شعارهای سه گانه ی سناتوردمو

کرات ایلینوی ، یعنی باراک حسین اوبامای جوان گردید .

اما آیا پرزیدنت اوباما قادر خواهد بود که در سایه قدرتمند نیروهای نئوکان که هرگز

حاضر به گذشت از منافع ملی خود نبوده و چشم برجهان دوخته اند و شعار (( جهان

نوین آمریکایی )) را سرمی دهند ، با اراده ای آهنین نسبت به اجرای آخرین بخش

شعار خود یعنی(( تغییر و تحول)) عمل نماید .

آیا اوباما پیوستگی خود را به جنبش مدنی تاریخی سیاهپوستان به رهبری (( مارتین

لوترکینگ)) درچهارچوب دموکراسی نوین حفظ خواهد نمود . زیراسیاه هویتی تار

یخی ست که ریشه آن به بردگی پیوند خورده است . آیا اوباما از همین سکو خواهد

توانست که به تنش سازی های و نژاد پرستی ها و . . . که بازها در اندیشه ایجاد

جهان نوین آمریکایی در پرتو آن هستند خاتمه بخشد . آن شعار تغییر ناظر براتخاذ

مواضعی کاملا جدید درجهان و توجیه آن بخش از ملت آمریکا ست که در پرتو شعار

نئوکان ها، طرفدار(( جهان نوین آمریکایی )) هستند .

اوباما در شرایط بسیار دشواری به کاخ سفید راه می یابد . با انبوهی ازمشکلات مالی

و اجتماعی در داخل و بسیاری از سیاست های غلط وتنش فزای خارجی که حاصل

مدیریت بوش پسر در کاخ سفید بود. اوباما هشیاری خود را در شناخت ضرورت ها

و نیازهای جامعه پیشرفته آمریکا ، با انتخاب شعار فوق و اختصاص بیش از 52 در

صد آرا واجدان شرایط و راه یافتن به کاخ سفید به اثبات رساند . تنها بر اساس نگاه

اصلاح طلبانه ( ایجاد تغییرات واصلاح سیاست ها) وی قادر به بازسازی روش ها

یی خواهد که بتواند چهره ای دیگر از کشورش را در تعاملات جهانی به نمایش بگذا

رد .

نکته ی آموزنده دراین انتخابات ، با وجود نوع دمکراسی موجود ( دمکراسی بورژوا

یی ) پذیرفتن الزامات و گردن نهادن به انتخاب های موجود است . بی آنکه تخلفاتی

در صندوق ها صورت گیرد و یا صندوق های آرایی در این شهر یا آن ایالت باطل

اعلام گردد.

درجامعه ی ما زمزمه ای است مبنی بر این که خاتمی بر انتخابات آمریکا چشم دوخته

است تا پس از آن اعلام موضع نماید . چقدر این زمزمه میتواند صحیح باشد یا غلط

چندان مهم نیست . آنچه که نباید مغفول واقع شود ، توجه به روند تغییرات درآمریکا و

اصلاح نگاه ها وروش ها در جهت خصومت زدایی ودوری جستن ازادبیات تهاجمی

که شائبه ی خشونت طلبی را دامن میزند . اکنون جریان اصلاح طلبی در ایران که به

انتخابات دهم ریاست جمهوری نزدیک می شود ؛ با توجه به تغییراتی که در آمریکا و

به تبع آن در جهان رخ خواهد داد ، باید هشیارتر ازگذشته برمواضع خود اندیشیده و

پیرامون شعاری گرد آید که توان اجرای آن را داشته باشد . درک الزامات و ضروت

های موقعیت جدید وواقع بینی سیاسی ، می تواند دو مؤلفه ی اساسی در تدوین سیاست

های جدید گرایش موسوم به اصلاح طلبی باشد.

سایه ی حضور


این کلمه ها که پرتاب می شوند

پنهان

پشت سطرهای منتظر

وآن نگاه

که سیم های تلفن جرقه می زند

سکوت یک شرم را


شاید شبی

در رؤیای بغض کرده ام

سایه ای

از خواب من گذشته باشد

چهارشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۷

صدورپایان نامه


پایان نامه آقای کردان در ترمی که گذشت و موسوم به کردان گیت شد ، توسط پار

لمان صادر گردید . آن هم با چه امتیاز بالایی ! نقل است از دانش جویانی که کردان

به عنوان استاد ؟! دردانشگاه برای آنان تدریس می کرد ، خطاب به دانش جویان

اظهار می داشت که شما که دانشجو نیستید ، ما که در دانشگاه اکسفورد بودیم . . .

ازیک سو عجیب است و از سوی دیگر جالب ! که ایشان در جامه ی مسلمانی و

دینداری ، با روش های گوناگون سعی در حفظ صندلی وزارت را داشت !

آنهم وزارتی که مسئول تامین امنیت مردم است . ومتولی برگزاری انتخابات آزاد!

پدیده ی عجیبی ست که چرا رئیس دولت نهم با اینهمه مخالفت گسترده ، که حتی

طیف عظیمی از تشکل راست موسوم به اصولگرایی در آن نیزسهیم بود ، سعی در

حفظ وزیری داشت که با مدرک قلابی خود ازمجلس رای اعتماد دریافت کرده بود.

و درپایان این سریال ناخوشایند ، به تعبیر احمد توکلی نمایند ه راستگرای تهران در

پارلمان ، از روش اغواگرایانه برای پس گرفتن امضاء های استیضاح بهره برداری

می شد . آن هم از سوی نماینده ی دولت در مجلس ؟! مدیرکل پارلمانی دولت در

مجلس که مسئول این کار بود . البته ازجهت اجرای کار!

نکته نه چندان ظریفی در اینجا وجود دارد . برای استخدام یک کارمند و یا تبدیل

وضعیت او، دستگاه های حراستی وگزینشی ، چنان در احوالات شخص وخانواده

و فامیل ها و دوستان ، تحقیق و تفحص می کنند ، که بیچاره کارمند از هرچه کاردر

اداره مربوطه منزجر می گردد . اما چطور یک مدیرکل ، که لقب نماینده ی دولت

را نیز یدک می کشد ؛ چنان بی هراس از هرگونه عواقبی به دادن چک پول های

پنج میلیون تومانی تحت عنوان کمک به نمایندگان به هردلیل ( تو بخوان رشوه )

مبادرت می نماید، آن هم همزمان با استیضاح وزیر کشور؟!آیا این مدیرکل ونماینده

دولت از دالان پیچ اندرپیچ گزینش و . . . عبورکرده بود ؟‍! بماند که این مبالغ که

متعلق به بیت المال است ، چگونه هزینه می شود !

در فرایند اخذ رای اعتماد وزیرکشور تا صدور پایان نامه به نامبرده روزسه شنبه

مورخ 14/8/87 گفتارها ومطالب زیادی در خصوص وی عرضه شد . به ویژه در

مورد اخذ مدارک تحصیلی نامبره از لیسانس و فوق لیسانس گرفته تا دکترای

دانشگاه آکسفورد؟! جالب اینکه به تدریس در دانشگاه نیز می پرداخته است !

بهتراست در خصوص روند طی شده در طولاین ترم، مردم به قضاوت بنشینند.

سه‌شنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۷

ویژه هنروادبیات


شماره جدید ویژه ی هنروادبیات آوای شمال منتشرشد. این ویژه نامه که درپانزدهم

هرماه انتشار می یابد ، در این شماره آثاری از :

فرامرز سه دهی، بهزاد موسایی ، کبرا پیرشالکوهی ، حسین نوروزی پور ،محمد

تقی مرتاض هجری ، مسعود بیزارگیتی ،زهرا دیانت کار ، رباب محب ، لیلا نیرو

مند ، جان ولتررا ، آناآخماتوا ، بو گوستاوسون و . . . را منتشر نموده است .

شنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۷

حفظ قدرت به . . .

سریال چندین قسمتی ماجرای کردان را گویا پایانی نیست . به نظر می رسد بخش

ماقبل آخر این سریال ، چنان اکشن بوده و هیجان آور که واکنش های زیادی را

برانگیخته است . نمی دانم می شود اینگونه توجیه کرد که چسبیدن به میز وزارت

به هر قیمتی ؟! آنهم با آن عقبه ای که ایجاد شائبه های بسیار نه فقط برای مردم ،

بلکه برای مسئولین و نمایندگان نموده است ! تازه این بخشی ازایجاد ذهنیت در

خصوص وی می باشد . ماجرای 5000000 تومان کمک به نمایندگان استیضاح

کننده ، تحت عنوان کمک به مساجد شهر و . . . سپس رسید دریافتی مبلغ کمک

شده که زیر آن رسیدی دیگر پنهان شده بود ، مبنی بر پس گرفتن امضاء استیضا

ح ؟! آنهم از سوی نماینده ی دولت که در مجلس مستقر است . عجیب است رشوه

پرداختن یا به عبارتی گویا تر خریدن رای نماینده به منظور حفظ میز وزارت ؟!

حفظ مقام به هر وسیله ای ! آیا اگر چنین اتفاقی در کشوری دیگر رقم می خورد ،

چه اتفاقی می افتاد ؟

استفاده از اینهمه روش ها و ابزارها برای حفظ قدرت به چه معناست؟ آنهم در

آستانه ی انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری ؟! آیا به مخاطب اجتماعی

خود حق نمی دهید تا این فرایند را با دیده ی تردید بنگرد ! روندی که نه تنها در

جامعه ی ما بازتابی ناخوشایند یافته ، بلکه تبدیل به ماجرایی به بیرون ازمرزها

گردیده است .

باقی تاویل مخاطبان است . . .