یکشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۳

بارانی‌ها
دهان ماه بود

که گام سکوت را

بر گوش گام‌ها          پچپچه می‌کرد


بر لبانم

خطوط حامل

خط باریک نت‌های باران بود

و چشم های بی‌قرار عابران

و گام‌های هنوز

که شور کوچه‌ها را

در اغوای کلمات

بر اندام انگشت‌های بی‌افق         می‌ریخت


شب

شیب لکه‌های پرغرور

دهان ماه

جمعه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۳

مارتین لوتر...


آلمان(هانوفر)در کنار تندیس مارتین لوتر

مسعود بیزارگیتی در کنار تندیس مارتین لوتر (1483-1546)در هانوفر آلمان . وی مصلح بزرگ 
دینی اهل آیزلبن بوده، که به پدر جنبش رفورماسیون در آلمان معروف است. رساله‌ی مشهور وی که
 در انتقاد از کلیسای کاتولیک به رشته‌ی تحریر در آورده و منتشر نموده است :
 (( نود و پنج تز در انتقاد از اقدام کلیسای کاتولیک مبنی بر فروش عفو و بخشش گناهان ))

دوشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۳

رنگ انار3


سطرهای بعدی

دانه‌های بی‌قراری‌ست

که رنگ جاده‌ها را

با حباب سکوت‌اش

سرشار می‌کند


خاموشی لب‌ها

و هجاهای ریخته           در شریان‌های ( انار دلی را ماند )1


و قاچ می‌خورد

و شیار خیابان‌ها

به رنگ قاچ          شباهت می‌یابند

داستان‌های شاهنامه

در روایت قاچ‌ها

به میدان ژاله می رسند        1388


و عقربه‌های بی وقفه

از انار شکسته می‌گویند

                                  در شب یلدا1.سطرداخل گیومه از گارسیا لورکا