دوشنبه، خرداد ۲۲، ۱۳۹۶

جیغ راه


چاه و
        چاله
و هر چه که دیگر

وقتی جهالت کلمات
در چهار سوی چراغ ها
ممنوع می شود

این راه هم
خم می شود
راست می شود
به جیغ می رسد


بیانیه کانون نویسندگان ایران در باره حمله تروریستی تهران


بیانیه کانون نویسندگان ایران در باره حمله تروریستی تهران در این لینک