پنجشنبه، فروردین ۰۲، ۱۳۹۷

بارین کوبانیزخم هامان آشناست
چون آبشار گیسوان مان
تا رایحه ی دوست داشتن
نقل هزار و یک شب تاریخ شود

رویاها که دریده می شوند
چه فرق می کند
که نام دختر عاشق
بارین کوبانی1 باشد
یا نرگس خوش بوی باغمان

از چشم های تو بود
که این سطرها
به خاک سیاه غلتیدند
برای خنده های کوچک شان
تا طولانی ترین بوسه ها
لبان زخمی زمزمه ها را
فتح کند

آغوش جوانت
نخستین هجای زندگی
تا عفرین
کودکان خاک و خونش را
در لالایی آرزوهایت
سبز کند

نبرد شاخه ی زیتون2
فریب کلمات است و
انکار مادرانه دوست داشتن
چرخه ی تودرتوی بازی های خاورمیانه
در شعله های مدام
و شرمناکی واژه ها
تا حلقه ی داری باشند
عمود
بر رویاهامان

1-زن مبارز کرد که در نبرد با ارتش متجاوز ترکیه در عفرین جان باخت
2-نام عملیات ارتش ترکیه در سرکوب کردهای مبارز در عفرین سوریه

سه‌شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۶

گل آفتابگردان

به استقبال هشتم مارس


گل آفتابگردان
نشسته ای
روبروی من

درفصل زخم و شال های سفید
ایستاده ای
اگر چه آفتاب
در هجوم شب
پنهان است

دورتر از حواس منی اگر
به رنگ رویاها
شکفته ای
گل آفتابگردان
و کلمات
در نسیم گیسوت
سرشار می شوند