سه‌شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۶

گل آفتابگردان

به استقبال هشتم مارس


گل آفتابگردان
نشسته ای
روبروی من

درفصل زخم و شال های سفید
ایستاده ای
اگر چه آفتاب
در هجوم شب
پنهان است

دورتر از حواس منی اگر
به رنگ رویاها
شکفته ای
گل آفتابگردان
و کلمات
در نسیم گیسوت
سرشار می شوند


هیچ نظری موجود نیست: