چهارشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۶

برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران

مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران روز جمعه مورخ96/11/13 برگزار شد:

هیچ نظری موجود نیست: