پنجشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۴

ردی تازه
اغوا می شوند

خط های حامل

وقتی که نت ها

می کوبند جاده ها را

و چشم ها سکوت به سکوت

در ودیوار لحظه ها را

پلک می گشایند


بر حجم شب که می ریزد حرف ها

هر لغتی

ردی تازه می کند

در افق دست ها

پنجشنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۴

تورم تک
تاس که می‌افتد

انتظار سرنوشت را

بر صفحه‌ی عقربه‌ها

تعیین می‌کند


و حوصله که سر می‌رود/ از کف

کف می‌کند     نگاه

از تاسی که ورق می‌زند

این سرنوشت را

وقتی که روزنامه می‌گوید/ تک شد

تورم9/9

و دست‌های پیروزی

بر آفتاب

سایه می‌اندازد


جمعه، آذر ۲۰، ۱۳۹۴

آنچه بر ما
آنچه گذشت و

بر ما

آنچه فرو می‌‌‌شکند

بر حرف‌های بی‌ازدحام/ حتی

کوچه‌ها تهی مانده‌اند

از دست‌های روزی برای دوست داشتن

پنجره‌ها

تنهایی کوچه‌ها را

از معبر غروبی سنگین

به حافظه‌ی قاب می‌برند

بر افق نگاه‌ها

آنچه سایه می‌بندد

و هراس عقربه‌ها

در جراحت تکرار


نشسته‌ام در برابر سرگیجه‌ی کلمات

و شماتت راه

که شانه‌هایم را

سنگین می‌کند


پاسی از شب

رد حضورش را

از حنجره‌ام

نمونه می‌گیرد

و نگاهم

بر دستگیره‌ی راه

کلید می‌خورد


شنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۴

هنر آنلاین: انتشار مجموعه شعر جدیدی از مسعود بیزارگیتیدر این مجموعه مخاطب قریب به 60 شعر از این شاعر معاصر را می‌خواند.
نمونه‌ای از اشعار:

لرزه در نگاه بود
اتفاقی
جاری به دست‌ها
نشانه‌ای در مسیر نفس‌ها
و کلمات
حضور رفتار
در ابعاد لب‌های‌مان


ادامه خبر در لینک :

          انتشار مجموعه شعر جدیدی از مسعود بیزارگیتی