چهارشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۹۵

برای لقمه ای نان

بر عقربه های متحصن خیره شدم

دنبال مصالحی تازه

برای بنای این سطرهای گرسنه مانده

شعری که غلغله ی جوشیدن

در صدای اش

پا به پا می شوند


بر زخم میله های عمودی پرده ی اتاق می نگرم

با نخ های کهنه ی هیجده تیر

و کلمات

در مغزم آشفته می روند

دنبال مصالح شعرم


وقتی خطوط خیابان بابی سندز را

تا مسیر ملتهب نامی عظیم می گذرم

مرور می کنم جمله ای را

که قدرت بی انتهای بانوی آهنین (تاچر) بود

در چرخه ی بی دریغ سرمایه

(( آقای سندز یک مجرم محکوم شده بود، 

وی تصمیم گرفت که جان خود را از دست بدهد ))

و چه قرابتی

با تیتر روزنامه صبح


زیر آفتاب تیر می گذرم

و فرود خاطره های دور در مسیر عظیم ترین عبارت امروز


گاهی

تنها برای لقمه ی نانی

بعضی

عظیم      زاده

 می شوند


چهارشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۹۵

از منظر روایت ها در راه انتشار
پس از چند ماه، بالاخره مجوز نشر کتاب جدید مسعود بیزارگیتی به نام 

(( از منظر روایت ها)) که گزیده ای از چند یادداشت ادبی و... است؛ بنا

 به گفته ناشر کتاب، صادر شد. و هم اکنون کتاب در مراحل آماده سازی

 و چاپ قرار داشته و به زودی از سوی ناشر روانه بازار می شود 

از منظر روایت ها

پنجشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۹۵

نشان

جایی میان این همه قافیه/ گم

نتی که ورد زبان شد


با رود شد

در چشم ماهی سرگردان

و فرود خطوط موازی

بر ایستگاه کلمات


عبور به ناگاه

در رد بوسه های سرخ

نشانه بود

نشان به نشانه

در لحظه های بی قرار

از قرار انتظار

در گام ها 


و از سکوت به ناگاه

حضور صدا

به نشانه

سه‌شنبه، خرداد ۱۸، ۱۳۹۵

با رسول مهربان

عکس از راست : رسول مهربان و مسعود بیزارگیتی
عکس: رسول مهربان و مسعود بیزارگیتی
با رسول مهربان عزیز پژوهشگر تاریخ معاصر، نویسنده و…..که صاحب کتاب های :
((بررسی مختصر احزاب بورژوازی لیبرال در مقابله با جنبش کارگری و انقلابی ایران))،
((گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران)) ،(( مقدمه ای بر قضیه جنگل)) و…است.