دوشنبه، مرداد ۰۴، ۱۳۸۹

کتاب جدیدم


این هم تصویر روی جلد کتاب جدیدم ، که تاچند روز دیگر به همت 

انتشارات فرهنگ ایلیا چاپ و منتشر خواهد شد .

جمعه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۹

منتشرمی شود


بالاخره پس ازچندین ماه ( از سال گذشته ) مجوز کتاب جدیدم ( سطرهای هنوز) صادر

شد . این کتاب که توسط ناشرم ، فرهنگ ایلیا منتشر می شود؛ به زودی چاپ ودراختیار

علاقمندان قرارخواهد گرفت .

صاحب این قلم، کتاب های دیگری نیزدرنقدو مقالات ؛ داستان وشعرآماده ی چاپ دارد،

که درشرایطی بهتر،آنهارا به دست چاپ خواهد سپرد . البته اگرموقعیتی بهتر برای چاپ

ونشروخواندن فراهم آید