چهارشنبه، شهریور ۰۶، ۱۳۹۲

ایسنا و خبر...


خبر انتشار کتاب جدید (( از سطرها و نشانه ها )) در خبرگزاری ایسنا isna

یکشنبه، شهریور ۰۳، ۱۳۹۲

کتاب جدید منتشر شد


کتاب  (( از سطرها و نشانه ها ))  مجموعه اشعار تازه مسعود بیزارگیتی با نام

انگلیسی As from Lines and Allegories به تازگی از سوی نشر H&S Media

در سال 2013 در لندن منتشر گردید .

این کتاب شامل تعدادی از شعرهای وی و نیز گفتگوی دکتر فرامرز سلیمانی با

مسعود بیزارگیتی در باره شعر بوده  که در موخره ی کتاب آمده است.

پیش  از این نیز در سال 2012  میلادی  دو کتاب دیگر وی از سوی همین ناشر با نام های

((دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی رسد ))  با عنوان انگلیسی  :

There Is No Cross Which Could Silence My Mouth و نیز کتاب

 (( در استوای بی تقویم کلمات ))  با نام انگلیسی :

Upon a timeless equator of Words در انگلستان انتشار یافته بود :


As from Lines and Allegories

Upon a timeless equator of Words

There Is No Cross Which Could Silence My Mouth


شنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۹۲

آزادیآزادی
آزادی
سینه سرخ غریبی
که بال های شکسته اش
آن سوی لب هامان
پرسه می زند

از سطرها و نشانه ها


به زودی منتشر می شود :

کتاب جدید مسعود بیزارگیتی به نام (( از سطرها و نشانه ها )) و با نام انگلیسی
(( As from lines and allegories )) به زودی از سوی انتشارات H&S Media در لندن
انتشار می یابد . این کتاب سومین کتاب وی می باشد که بعد از کتاب های
(( دهانم با هیچ صلیبی به سکوت نمی رسد )) و (( در استوای بی تقویم کلمات ))
از سوی ناشر انگلیسی روانه ی بازار نشر می گردد . لینک عرضه ی کتاب در
 فروشگاههای آمازون ، متعاقب نشر ، به زودی معرفی خواهد شد.

چهارشنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۹۲

تا جلجتای


خاموشی بی دلیل جاده ها
و افق بیمناک

شانه به شانه / رج می زنیم
رویامان را
و بر لبان ما
تلخی هزار صلیب بی پناه
به جلجتا می ریزد

تاب


به تنهایی کلمات

گردن می نهیم

وقتی صداها

بر آخرین حلقه های دار

به سکوت می رسند

انتشار...

خبر انتشار کتاب ها و… مسعود بیزارگیتی در ایبنا( ibna ) در لینک :
http://www.ibna.ir/vdcfmmdyvw6deca.igiw.html

یکشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۹۲


رشته رشته می بارد
بر ارتفاع نگاه
و باد
فضیلت فردا را
لا به لای پلک های سنگین
بیتوته می کند

عاشقیت دست ها
بر ترکه ی اتفاق
رنگ انار می گیرد
نیمکت اش / اما
تنها نمی ماند

از زخم جهان
به نگاهت
بغضی عظیم
خاطره هامان را
جا به جا می کند

استواری یک اتفاق
و لب های مان
تا هر صلیب
بهای بوسه ای باشد
که بر دوش می کشیم

بی دریغ می گذرند
کلمات
از رگ های روزگار
و حباب جهان
بر فریب نگاهم

همصدای نت های تو
عقربه های پائیز را
شاخه به شاخه
از خیابان
عبور می کنم
رویا به کلمه
کلمه
به وسعت دست ها