دوشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۴

در طول فاصله5


در خلوت نیم شبانم

روایت شو

ای ماه بی قرار

می دانم     پاهای عاشقت

آسمان همین کلمات را

سان می بیندبامداد که در می رسد

گونه هایش را

تر کن

فصل ها

دانه های حضور را

از صدای تو بر می چینند

و جهان

در سمت انگشتانت

تعویذ می شود

سه‌شنبه، مهر ۱۴، ۱۳۹۴

در طول فاصله4
در شگفت مانده راه و
باد در بی قراری ثانیه ها
پرسه می زند
دوردست      افق
تعبیر رد حضورت را
در تفآل فصل ها می جوید

شانه به شانه ی رویایم
روایت سطرها
در هزار و یک شب دستانت
جهان
و نگاه بی عقربه ام
تکرار می شود

جمعه، مهر ۱۰، ۱۳۹۴

در طول فاصله3
دوردست

            دیر

نزدیکتر از مسافت نهایی/ اما


بر شیب آسمان می نگرم

در دوردست جاری

بر شانه های دریا / نگاهم

قایق سرگشته ای ست

در جست و جوی حرف ها


روز پله ی کلمات و

شب

معبر رویای بی دریغ

در شعر دست ها