شنبه، بهمن ۰۴، ۱۳۹۳

صدای رنگقرار می گیرند

گاهی از صدای رنگ ها

دریچه ای بی زبان

به خیالی پنهان


و گاه کلمات اند

تا جهان

سودای سرکش نگاه را

به چهار فصل


عاشق کند

حیدر مهرانی هم رفت

حیدر مهرانی دوست نویسنده و روشنفکر با کوله باری از فرهنگ و خاطره از دنیا رفت.
خبر درگذشت مرحوم در اینجا خوانده شود
یادش گرامی باد شنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۳

شعرهای امروز؛...


گفت و گوی ((خبرگزاری هنر ایران)) را با مسعود بیزارگیتی در
( اینجا ) بخوانید

در عبور حرف
بر مدار تاریکی     شب

پله

     پله

         جهان را

از نت های روزانه

خالی می کند


حرف به حرف     کلمات

روزمره گی حرف ها را

در عبور بی واسطه ی لب ها

حرف های شبانه می کنند


و آخرین سطر

در باران منتظر

خشک سالی ی نگاه مان را

حرف به حرف می شود

کالا شدگی فرهنگی


 بخوانید کالا شدگی فرهنگی را در خبرگزاری هنر ایران ( هنر آنلاین )