پنجشنبه، اسفند ۰۸، ۱۳۸۷

ازدوست داشتن

همین قدر کافی ست

بگویم

چند . . .


تعویض می شود

آن که نگاهش / باید

بوی سنگفرشی

که از جاده می آید

چهارشنبه، بهمن ۳۰، ۱۳۸۷

پله ی آخر؟!


پله

پله

انتظار

قلبی که در چشم ها می تپد

پله ی آخر

به کدام سو

چشم بگردانم


آن دست ها

با کدام باران

نگاه مرا

تازه می کند

دوشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۸۷

این نت بی قرار

بال که می گشاید

آنسوترازنگاه خاموشم

شهابی

خطوط طولانی شب را

پریشان می کند


دست های تو دور است

چشم های تو

آری

صدایت اما

با هرچشمک ستارگان

جنگل خاموش خاطره هارا

روشن می کند


نت های منتظرم / چقدر

هوای نگاه تو را دارد

پنجشنبه، بهمن ۱۷، ۱۳۸۷

ملودرام گفتمان اصلاح طلبی و انتخابات

واقعیت این است که در موقعیت بحران امروز که در همه سطوح ملی و بین المللی گریبان

همه را گرفته است ، چرخش های متنوع و غیرقابل توجیه و دفاع برخی لیدرهای جنبش

اصلاح طلبی دررفتارهای سیاسی شان ، تبدیل به ملودرامی می شود ؛ که تنها بازنده آن

شهروندان ایرانی می باشند .

خیلی زمان نگذشته است از تاریخی که ، درموقعیت های انتخاباتی گوناگون ، نحوه تعامل

دستگاه های برگزارکننده با نمایندگان پارادایم اصلاح طلبی چگونه بوده ، ازیک سو ؛ و

رابطه ی موجود و تعامل میان خود اصلاح طلبان در تحلیل شرایط موجود و اتخاذ صحیح

ترین مواضع که ناظر برمنافع ملت ( نه توده ) باشد ، نه توجه به منافع جناح و باند ؛ ازسوی

دیگر؛ درس آموز بوده باشد . عجیب است که هنوزوضعیت انتخابات دور نهم به جهت تشتتی

که در آرایش جریان اصلاح طلبی وجودداشت ، در حال تکرارمی باشد . و این به خوبی گواه

عدم ورزیدگی حزبی از یک سو وبی انطباقی سیاست ها و نگرشها با منافع ملت از سوی دیگر

است.

متاسفانه جدی نبودن و ضعف نگاه حزبی ، همچنین معیوب بودن نگاه ونوع رابطه با مردم ،

یکی از عوامل جدی وضعیت پیش آمده است.

هنوزتا انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فرصت باقی ست ، تا جریان موسوم به اصلاح

طلبی به ترمیم و اصلاح دیدگاه وروش های خود بیاندیشد . زیرا پرسش های زیادی را باید

پاسخ گوید تا قادر باشد رابطه خود را با مردم که در اصل تکیه گاه واقعی آنان می باشند ، باز

سازی نمایند !

در زمانی دیگرروی این مقوله بیشتر تامل خواهیم کرد.

دوشنبه، بهمن ۱۴، ۱۳۸۷

ویژه هنروادبیات منتشرشد

شماره جدید ویژه هنروادبیات آوای شمال با آثاری جدید منتشرشد. شماره جدید ویژه نامه

همراه است با مطالب متنوع شعر، داستان ، نقد ، ترجمه و اخبار هنری و ادبی .

در این شماره آثاری می خوانید از :

نعمت اسلامی ، عباس گلستانی ، قهرمان هدایتی ، علی باباچاهی ، لیلا نیرومند ،پرویز

فکرآزاد، محمدتقی مرتاض هجری ، بهزاد موسایی ، سیاوش گیلانی ، آزاده بیزارگیتی ،

محمد ملکی قاضیانی ، مدهوکانت کالپیت ، پاریانکا کالپیت و . . .