یکشنبه، آذر ۱۹، ۱۳۹۶

رونمایی کتاب جدید

(( در اتفاق حرف )) جدیدترین کتاب مسعود بیزارگیتی در
 نمایشگاه کتاب رونمایی می شودهیچ نظری موجود نیست: